Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση

     ΑΘΗΝΑ , 14.10.2017           ΠΡΟΣ:  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΣΓ                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   Το Δ.Σ. του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών καλεί τα μέλη του στην  τακτική- ετήσια  Γενική Συνέλευση, για το 2017, με θέματα…