Δελτίο τύπου ΠΣΓ για τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης

            ΜΑΙΟΣ 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κύρωση Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, κατά τη Συνεδρίαση του, της 25/4/2018, συζήτησε την πρόσφατη θετική εξέλιξη με την ψήφιση…

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση στις 23.05.2018

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   Το Δ.Σ. του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών καλεί τα μέλη του σε   Γενική Συνέλευση,  με θέματα ημερήσιας διάταξης: Απολογισμός-πρόγραμμα Δράσης ΠΣΓ και προγραμματισμός εκλογών για την ανανέωση θητείας των οργάνων του ΠΣΓ -Διάφορα λοιπά θέματα   Ως πρώτη ημερομηνία ορίζεται η 21-05-2018, ώρα 15.00,  και σε…