Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών

                   Πρόσκληση σε  Γενική Συνέλευση Το Δ.Σ. του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών καλεί τα μέλη του σε   Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του καταστατικού μας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Απολογισμός Δράσης του Δ. Σ.  Οικονομικός απολογισμός -Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής Προγραμματισμός Δράσης Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών Διάφορα θέματα Έγκριση απολογισμών  Ως πρώτη ημερομηνία…