Συγχαρητήρια επιστολή στην Γεν. Γραμ. Οικογένειας & Ισότητας κ. Μαρία Συρεγγέλα

Συγχαρητήρια επιστολή για την τοποθέτησή της στη θέση της Γεν. Γραμ. Οικογένειας & Ισότητας, απέστειλε ο Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών στην κ. Μαρία Συρεγγέλα. Η επιστολή προς την Γεν. Γραμ. Οικογένειας & Ισότητας έχει ως εξής: Ως Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών σας συγχαίρουμε θερμά για την τοποθέτησή σας στη σημαντική θέση της Γεν. Γραμ. Οικογενειακής Πολιτικής &…